Sandefjord

Styret i Byavisene Vestfold AS har besluttet å innstille
utgivelsen av Byavisa Sandefjord. Siste utgave var således onsdag 5. desember 2018.

 

Bakgrunnen for beslutningen er sviktende annonseomsetning og dårlige resultater over flere år. Avisa har ikke klart å etablere seg som en viktig reklamekanal for Sandefjords næringsliv og nedleggelsen er en konsekvens av manglende etterspørsel og oppslutning.

 

Vi takker lesere, kunder og samarbeidspartnere for et
godt samarbeid.

 

 

Takk for oss!

 

Arkiv

Loading...